Oct 10 2003

خوابهای طلایی رهبر فرزانه امروز

نوشته:     :::       Comments Off on خوابهای طلایی رهبر فرزانه امروز

خوابهای طلایی رهبر فرزانه
امروز می نویسد:

افراد نزديك به شوراي نگهبان از قول مقام رهبري نقل مي كنند كه وي موافق رد صلاحيت همه صد و سي و پنج نماينده اي كه به ايشان نامه سرگشاده نوشته اند نيست بلكه تأكيد دارند فقط گردانندگان مجلس ششم، يعني حدود بيست تا سي و پنج تن از نمايندگان كه در رأس آنان بهزاد نبوي است، بايد رد صلاحيت شوند. اين افراد از قول رهبري مي گويند كه ايشان در صورت حذف عناصر فعال دوم خرداد، با شركت ساير دوم خردادي ها در انتخابات مجلس مخالفت جدي ندارد.

یکی نیست به رهبر فرزانه!! گوشزد کند که عمو جان تو اول ببین کسی در این خیمه شب بازی که اسمش را انتخابات گذاشته‌اید شرکت خواهد کرد!؟ بعد فکری برای کاندیداهای آن بکن.
این تو بمیری دیگر از آن تو بمیری‌ها نیست. آش آنچان شور شده که آشپز اصلاحات هم از خوردن‌اش خوداری می‌کند چه برسد به ملت. ملت یک بار فریب می‌خورد، بار دوم فریب می‌خورد، بار سوم حتی خر هم با همه خریت‌اش دیگر فریب شما حرامی‌ها را نخواهد خورد.

نوشته: در ساعت: 12:03 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on خوابهای طلایی رهبر فرزانه امروز  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی