Jun 13 2002

امروز طبق معمول هر

نوشته:     :::       Comments Off on امروز طبق معمول هر

امروز طبق معمول هر روزه به کافه تریای سرکارم رفتم تا قهوه صبحگاهی را بخرم، تیتر اول روزنامه های نروژ را هم هرروز همانجا میخوانم،
اینهم یکی از تیترهای امروز:
مردی پس از پنجاه سال دریافته که دخترش که البته گمان میکرده دختر خودش هست، دخترش نبوده و بیچاره پنجاه سال در این گمان بوده.

نوشته: در ساعت: 11:51 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on امروز طبق معمول هر  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی