May 25 2004

تکرار تاریخ

نوشته:     :::       Comments Off on تکرار تاریخ

داشتم نگاهی به عکسهای مربوط به قطعه 33 می‌انداختم. چشمم به یکی از عکسها افتاد که بر روی نت قرار نگرفته بود. به فکر فرو رفتم دیدم عجب دنیایی است. تکرار تاریخ هم بما نمی‌آموزد. گویی جملگی ما کوردلانیم. با تغییر کوچکی در عکس که یقینآ می‌توانید تغییر داده شده را به راحتی مشاهده کنید، تاریخ درحال تکرار است نه به همان نرمی آن زمان که بسیار دهشتناک‌تر و مخوف‌تر حتی روزی نامه همان روزی نامه است فقط مجریان عوض شده‌اند نمی‌دانم سردبیر کیهان در آن زمان چه کسی بوده ولی بگمانم که فرق چندانی نمی‌کند. اوهم کسی بوده کم و بیش مثل این یکی، حقوق بگیر و جیرخوار.

نوشته: در ساعت: 12:48 am در بخش: گوناگون

Comments Off on تکرار تاریخ  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی