Jul 18 2004

عاقبت پس از پشت سر

نوشته:     :::       Comments Off on عاقبت پس از پشت سر

عاقبت پس از پشت سر گذاشتن 2700 کیلومتر به مقصد رسیدیم.در یکی از پلاژهای پرپینیا مستقر شدیم. Perpignian یک شهر 200 هزار نفری به فاصله 25 کیلومتری اسپانیا، جنوبی ترین نقطه فرانسه است.  اینجا شیراز دوم خُسن اقا است. زمانی که حکومت ملاها راه را برای رفتن به ایران بسته بودند تابستانها را اینجا می گذراندم تا یادی از آفتاب سوزان شیراز کرده باشم. امروز فقط برای زنده کردن خاطرات دوران تحصیل به اینجا می آیم. جای همگی شما اینجا خالی است. شبها با شراب در کنار دریا می گذرد روزها را در آفتاب سوزان ساحل به برشته کردن پوست تن مشغولیم. 
 

نوشته: در ساعت: 3:15 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on عاقبت پس از پشت سر  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی