Aug 13 2004

صحنه‌های جنگ نابرابر نجف را

نوشته:     :::       Comments Off on صحنه‌های جنگ نابرابر نجف را

صحنه‌های جنگ نابرابر نجف را که حتمآ دیده‌اید. این صحنه‌ها مرا یاد خریت خودمان می‌اندازد، روزهای انقلاب را می‌گویم. روزی از آن روزها تظاهراتی برپا بود در خیابان داریوش شیراز درگیری و تیراندازی شد. آقایان علما!! که از قبل فکر همه چیز را کرده بودند و خودشان وسط جمعیت بودند (وسط خیابان داریوش مقابل مسجدی که بنام مسجد صاحب الزمان معروف است)، تا تیراندازی شروع شد، علمای شهادت طلب!! همگی فرار را بر قرار ترجیح دادند و به داخل مسجد پناه بردن و جمعیتی بیش از 50 هزار نفر را در مقابل گلوله‌های ارتش تنها گذاشتند. گزارش‌های نجف هم شاهد همین مدعاست، آخوند شهادت طلب!! شهادت را نیکو می‌داند البته نه برای خودش، خودش اما در آرام‌گاه جدش مثل موش قایم شده و جوانان نادان را گوشت دم توپ کرده. مگر فراموش کرده‌ایم روزهای جنگ را که آقای رفسنجانی شهادت طلب معروف!! فرزندانش را به بلژیک فرستاده بود تا درس بخوانند و برای شهادت برادران و خواهران من و شما را به جبهه های جنگ حق علیه باطل می‌فرستاد.
البته گمان من بر این است که این ملای شهادت طلب!! واقعآ به شهادت خواهد رسید و به همان درکی واصل خواهد شد که جدش علی واصل شد.
چیزی را که ایشان در محاسباتشان فراموش کرده‌اند این است که جرج بوش هم مثل خودشان از آبشخور مذهب تغذیه می‌کند و یادمان می‌آید زمانی که بعد از واقعه 11 سپتامبر اعلام جنگ صلیبی کرد.
این بار نه فقط موش بیشه نجف به دامی که گسترده گرفتار خواهد آمد که بعد از آن هم نوبت ملاهای تهران خواهد بود.
البته اگر آقای بوش جونیور مثل پدر گرامیشان بزدل نباشند و کار را نیمه‌کاره رها نکنند، و برای اینکار مجبور خواهند شد سربازان خوک خورشان را به داخل آرامگاه علی بفرستند که این خود حکایتی است بس دلنشین.
مطلبی دیگر: غروبی رفته بودم سری بزنم به خلبان کور هرچه کردم نتوانستم پیام بگذارم آخر شب رفتم پیامم را بگذارم دیدم بزرگ اون وسط تابلو کرده و نوشته:
Finished
تمام کنم، من بيمار هستم.
و یک موزیک مونوتون هم روی صفحه گذاشته با زمینه سیاه. به امید اینکه واقعآ مریض نباشد.
خبری بده خلبان جان بچه ها نگران می‌شوند.
این هم کامنتی که می‌خواستم برایت بنویسم اینجا می‌نویسم شاید گزارت اینجا افتاد:
آقا جان آن لینک بالا را که روزی برای انجمن وبلاگ نگاران گذاشتی دیگر موضوعیتی ندارد در عوض کانون وبلاگ نویسان ایرانی
(http://penlog.blogspot.com) درحال شکل گرفتن است تا کنون هم بیش از صد نفر تقاضای عضویت موقت کرده‌اند در این جمع جای خلبان کور هم خالی است. خدا را چه دیدی شاید یک روز خواستیم پرواز کنیم بدون خلبان که نمی‌شود، آن هم از نوع کوراش

نوشته: در ساعت: 3:05 am در بخش: روابط خارجی

Comments Off on صحنه‌های جنگ نابرابر نجف را  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی