Oct 16 2004

جنایت پشت جنایت

نوشته:     :::       Comments Off on جنایت پشت جنایت

عده‌ای در بار صحت خبر حکم سنگسار ژیلا ایزدی 13 ساله شک داشتند. متاسفانه باید این خبر تاسف بار را تایید کنم. امروز این خبر بوسیله روزنامه نروژی VG تایید شد.
در این خبر آمده که شیرین عبادی امنستی اینترناسیونال شعبه سوئد را از خبر حکم سنگسار ژیلا مطلع کرده (شیرین عبادی این روزها در کشورهای اسکاندیناوی بسر می‌برد). همچنین در خبر این روزنامه آمده که ژیلا ایزدی دوهفته پیش فرزنداش را در زندان به دنیا آورده.
دوستان بایدکاری کرد نمی‌توان دست روی دست گذاشت و به ملاهای خونخوا اجازه چنین جنایاتی را بدون مکافات داد.

پ.ن
دوستان، هموطنان، انسان دوستان، اجازه ندهید به حریم انسانیت به این سادگی و بدون مکافات تجاوز کنند. وظیفه همه انسانهای بیدار است که از این عمل غیر انسانی و قرون وسطایی جلوگیری کنند. وجدان خود را از این نگ برهانید و با امضای این پتیشن از چنین عمل غیر انسانی جلوگیری کنید.

نوشته هایی در این باره:
مردم مریوان در بوته یک آزمایش! (مظفر محمدی)
من میدانم بر ژیلا در زندان چه میگذرد! (مینو همیلی)
كمپین ژیلا: مصاحبه ناهید ریاضی با یكی از پرتیراظترین روزنامه های سوئد
سازمان رهايى زن: کمپین علیه سنگسار در ایران و نیجریه!
ناهيد رياضي: به کمپین نجات ژیلا ١٣ ساله از زندان و سنگسار بپیوندید!


نوشته: در ساعت: 1:02 am در بخش: حقوق بشر

Comments Off on جنایت پشت جنایت  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی