Nov 09 2004

صفحه پتیشن برای مجتبی سمیعی

نوشته:     :::       Comments Off on صفحه پتیشن برای مجتبی سمیعی

صفحه پتیشن برای مجتبی سمیعی نژاد سانسور شد. این خود دلیلی است که نشان می‌دهد مجتبی دستگیر شده و رژیم شدیدا از حرکت‌های ما به وحشت افتاده وگرنه چه دلیلی دارد که سایت را کمتر از 24 ساعت سانسور کنند. دوستانی که مایلند به جای آنها امضا کنیم می‌توانند با ارسال آدرس میل خود این اجازه را به ما بدهند تا بجای‌شان امضا کنیم . خنده دار است آدرس اینجا خودش سانسور شده ملت چگونه به اینجا بیایند؟

این هم پیامی که فیلتر مخابرات بجای صفحه پتیشن نمایش می‌دهد.


نوشته: در ساعت: 1:11 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on صفحه پتیشن برای مجتبی سمیعی  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی