Feb 13 2005

از قرار اطلاعات منتشر شده

نوشته:     :::       Comments Off on از قرار اطلاعات منتشر شده

از قرار اطلاعات منتشر شده قاضی ادعا کرده که بازداشت مجدد مجتبی بخاطر این است که “اتهامات جدیدی در پرونده سمیعی‌‏نژاد، پیدا شده است” حدسیات من می‏گوید این اتهام تنها می‏تواند مقاومت شجاعانه مدیار در مقابله خواسته گرگ باشد، وقتی که از توحش گرگ نهراسیدی و بجای فرار در برابرش دهن کجی کردی و نیش خند تحویل‏اش دادی، دندان نشان دادی (اگر به گرگ دندان نشان ندهی گرگ درنده خو تر می‏شود باید او را ترساند باید او را به تمسخر بگیری باید تحقیراش کنی باید استقامت کنی) آنگاه است که یا گرگ باید عقب نشینی کند و فرار را بر قرار ترجیح دهد یا در مقابل دندان نشان دادن‏ات بیشتر وحشی‏گری کند. مدیار پس از آزادی بجای اینکه در وبلاگ‏اش را تخته کند، شروع کرد به نوشتن، باز هم به حدس و گمان من گذرواژه وبلاگ‏اش را از او گرفته بودند، بهمین خاطر این جریان هک شدن را دست آویزی قرار دادند تا وبلاگ‏اش را ببندند و مدیار باز در مقابل‏شان ایستادگی و مقاومت کرد، وبلاگ جدیدی باز کرد و باز نوشت. این را گرگ نپسندید پس برایش پرونده جدیدی ساختند و به وکیل‏اش گفتند “اتهامات جدیدی در پرونده سمیعی‌‏نژاد، پیدا شده است” اتهامات جدید او چیزی نیست جز آزدگی و پایبندی به دفاع از آزادی بیان نه چیز دیگری. مدیار قلم‏اش را در اختیارشان نگذاشت و در مقابل شان مقاومت کرد، پاداش چنین گستاخی در مقابل گرگ تیز دندان، زندان مجدد و یک ودیعه 100 میلیون تومانی است. حالا وظیفه ما و هر کسی که ادعای آزادی و آزادگی دارد مشخص است، باید فشار را چنان زیاد کنیم تا او را بدون قید و شرط و اما و اگر آزاد کنند.
حداقل ِ وظیفه بچه‏های وبلاگ نویس هم مشخص است! باید همگی از این دستگیری بنویسیم، به مجامع بین‏المللی شکایت ببریم، پتیشن امضا کنیم، خلاصه از هر ابزاری که در دست داریم باید استفاده و از او دفاع کنیم.
در همین زمینه: بیانیه کانون وبلاگ نویسان ایران
این پتیشن رو هم امضا کنید.
این هم آخرین نوشته مدیار در وبلاگ جدیداش:
نقد صوفی نه همه صافی و بی غش باشد
ای بسا خرقه که مستوجب آتش باشد
ای خوش آندم که محک تجربه آید به میان
تا سیه روی شود هر که در او غش باشد
این تجاوز رسمی و آشکار به حریم شخصی من است
توضیح: وبلاگ قبلی مدیار redirect شده و با تقه بر روی لینک آن به وبلاگ امت حزب‏الله هدایت می‏شوید این هم یکی دیگر از جرم‏های حزب‏الله است: دزدی اموال دیگران.
این شاهکار را هم از بلوچ داشته باشید:
رأی و برهمن
رأی گفت: ایران عراق نیستی، گر آمریکا پا بنهی، به جهنم سوزان بدل گردی بهر او!
برهمن گفت: عراق را یک صدام بودی و ده بدل و هزار سوراخ. ایران را هزار صدامِ بی بدیل باشدی که همه سر در یک سوراخ فشار دادندی! شکارچی را گر عقل به قدر تخم مگس باشدی به هر دو نخجیر، یک سان پا ننهدی!
پ.ن.: ما فقرا که لینکدونی نداریم مجبوریم به این شکل بنویسیم:
این شعر هادی خرسندی رو بخونید. لینک از طریق بلوچ

نوشته: در ساعت: 1:30 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on از قرار اطلاعات منتشر شده  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی