11.11.2010

نامه محرمانه تونی بلر به احمدی نژاد

پستچی والد بمانعلی: خُسن آقا جان، آنتونی بلر رهبر پیش بریتانیا، سگ کوچولوی دست آموز پرزیدنت دبلیوی سابق و همینطور فرمانده «بی بی سی لذیذ»، و از پیروان صدیق «اسلام عزیز»، پیش از آنکه کله معلق بشود و قبل از رحلت جانگداز علامه کردان، نامه ای سرّی، به گمان حقیر از ترس دادگاه کیفری بین المللی، به‌قصد تقرب به‌محمود کبیر نوشته بود که اخیرا به‌بیرون درز کرده است. چون حاوی نکات استراتژیکی مهمی بود ترجمه نامه را در زیر آورده‌ام. از پاسخ محمود هیچ خبری در دست نیست اما منابع نزدیک به‌اسی مشائی گفته‌اند که آنرا حتی از رهبر هم پنهان کرده بودند:
اصل نامه «محمودجان شما ایرانی ها کارهایی می کنید که ما انگلیسیها به انگلیسی بودنمان شک می کنیم!
عزیز من شما سی سال است ریاست اپک را بهتان نمی دهند چیزی نمی‌گوئید. خسارت جنگتان را هم خوردند و رفتند ، چیزی نمی‌گوئید. حق و حقوق دریای خزر را هم که نمی‌توانید زنده کنید. از پس این شیخ های خلیج [فارس- افزوده مترجم] هم که بر نمی‌آئید. چینی ها مدام به هوای حمایت هسته‌ای ، جنس بنجل بارتان می‌کنند ، چیزی نمی‌گوئید. شرکتهای نفتی هم که دولا پهنا با شما حساب می‌کنند ، چیزی نمی‌گوئید. اتباع شما را در سراسر دنیا راه نمی‌دهند اگر هم بدهند انگشت‌نگاری می‌شوند ، نمونه‌اش سفارت خودمان در تهران ، چیزی نمی‌گوئید . روسیه برای تکمیل این نیروگاه فکسنی بوشهر مرتب تیغ‌تان می زند چیزی نمی‌گوئید. دانشگاه کلمبیا می‌روی کلی کلفت بارت می‌کنند ، می‌خندی و آنر ا عظمت ملت ایران نشان می‌دهی .

خلاصه برادر من ، نوکری آمریکا و انگلیس چه دردی داشت که رفته‌اید نوکر چین و روسیه شده‌اید؟ قربان آن هاله‌ات بروم از وقتی رفتی توی کار هولوکاست اینجا مرتب همه کانالهای تلویزون و روزنامه ها از هولوکاست صحبت می‌کنند . تمام مرغ و خروسهای انگلیس هم به‌هولوکاست ایمان آوردند. جان مادرت ول کن شاید تلویزیون یک کمی ما را نشان‌دهد .

محمود جان بدون تعارف می گویم ، از الگوی مدیریتت خیلی خوشم آمده . مخصوصا آنجائیکه خودت کاپشن می پوشی ولی به ملوانهای جاسوس ما کت و شلوار می‌دهی . با این کارت در ارتش ما همه داوطلب اسارت شده اند و ریزش نیروهای ما در عراق سرسام آور شده . حتی شنیده‌ام به نیروهای ما پیشنهاد وام ازدواج و مسکن مهر هم داده ای. فدایت شوم این کارها درسته؟ این ایده سیب زمینی مال خودت بود؟ محشر بود ، قرار است در انتخابات بعدی ما هم یک چیزی مجانی بین مردم توزیع کنیم . چه پیشنهاد می‌کنی ؟ با این حال اگر مانعی نداره گوردون (براون) را بفرستم تا راه حلهای مدیریت جهان و کنترل بحران اقتصادی را فشرده برایش تدریس کنی. تورم در انگلیس غوغا می‌کند ، شده ۴% چه‌کارش کنیم؟

از آنجائیکه اگر ملکه بفهمد من این نامه را برایت نوشته‌ام ممکن است من را مثل رکسانا صابری به جرم جاسوسی دستگیرم کند ، من این نامه را می‌دهم به سارکوزی که او بدهد به‌پوتین و پوتین هم بدهد به‌چاوز. چاوز هم که می‌آید کلاس اصول مدیریت بدهد به شما. تو را به جان کردان قسمت می‌دهم که این نامه را منتشر نکنی ، حتی اگر اصلاح طلبان خائن هم پافشاری کردند این کار را نکن . دیگر عرضی نیست امیدوارم در انتخابات موفق باشی. از طرف من و شری به منزل سلام برسان .. قربانت تونی»

Related posts:

  1. لولو، این چه کاری بود کردی؟ : نوشته‌ای بر شیشه پشت اتومبیل یک شهروند
  2. پارازیت و شلوار احمدی نژاد!
  3. فالس نیوز – محمود احمدی نژاد با حفظ سمت نخست وزیر بریتانیا شد

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates