18.12.2010

ویدئویی که قرار است بخاطرش خانم نسرین ستوده را محاکمه کنند

یوتوب:

این ویدیو مربوط به 2 سال پیش می باشد و در آن دیده می شود که خانم ستوده از کمیته بین المللی حقوق بشر تشکر می کند بخاطر جایزه ای که از این کمیته دریافت کرد. قرار است بخاطر نداشتن حجاب در این ویدیو خانم ستوده در روز 16 امسال محاکمه شود.

Related posts:

  1. گزارش سی‌ان‌ان در باره وضعیت محمد مصطفایی در زندان ترکیه
  2. لوکا سريو برتولينی- ترانه موسوی
  3. سایت نزدیک به مشایی :مهدی هاشمی فیلم کوی دانشگاه را به بی بی سی داد!
  4. ناشناس خواندن نیروهای حمله کننده به کوی دانشگاه تهران توسط خامنه‌ای – ایران تابستان ۸۸ – و سخنان حسین طائب (معاونت اطلاعات کل سپاه) در مورد عصمت خامنه‌ای
  5. سی ان ان: گزارش یک بسیجی

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates