26.12.2010

شکنجه و تحقیر انسانها در ملع عام

یوتوب:

کسی نیست از این اراذل و اوباش حکومتی بپرسد شکنجه و احکام تحقیر آمیز در کدام یک از قوانین ایران وجود دارد!؟ اگر چنین قانونی وجود ندارد یقینا مجریان این احکام خود خلافکاراند و باید مجازات شوند.

Related posts:

  1. ویدئویی که قرار است بخاطرش خانم نسرین ستوده را محاکمه کنند
  2. واکنش عبدالله مومنی به اظهارات محسنی اژه ای: در شرح شکنجه های بازجویان سر سوزنی اغراق نشده است
  3. گزارش سی‌ان‌ان در باره وضعیت محمد مصطفایی در زندان ترکیه
  4. پزشک اوین در مورد نرگس محمدی: یک زهرا کاظمی دیگر درست نکنید!
  5. سایت نزدیک به مشایی :مهدی هاشمی فیلم کوی دانشگاه را به بی بی سی داد!

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates