30.12.2010

حکم اعدام جعفر عبادی به وکیلش ابلاغ شد یاری برای اطلاع رسانی

صدای زندانی: طبق اخباررسیده از بند ۴سالن ۱۱ جعفر عبادی دراستانه اعدام قرار دارد به طوری که حکمش به وکلایش ابلاغ شده از دوستان تقاضامندم هر کاری که ازدستشان برمیاید دریغ نکنند جعفرعبادی از سال ۸۸درزندان رجایی شهر وهم بندی منصوراسانلو بوده امید دارم که دوستان همتی کنند تا بلکه فرجی بشه التماس دعاازهمه ازادی خواهان

Related posts:

  1. خواهر حبیب الله لطیفی: وعده رئیس زندان احتمالا یک ترفنداست
  2. هرانا؛ آخرین ملاقات حبیب الله لطیفی با خانواده اش انجام شد
  3. مصاحبه با خانواده زندانیان سیاسی، دو زندانی دیگر در آستانه اعدام
  4. خطر اعدام حبیب الله لطیفی در مصاحبه با صالح نیکبخت: اعاده دادرسی تنها راه جلوگیری از اعدام
  5. رنگ و ننگ … نامه ای از فرهاد وکیلی زندانی سیاسی محکوم به اعدام

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates