Jan 15 2003

دستاوردهاي تازه از سفر به

نوشته:     :::       Comments Off on دستاوردهاي تازه از سفر به

دستاوردهاي تازه از سفر به ايران ( بخش سوم)
(بخش اول بخش دوم)
با يكي از دوستان در هفته سوم اقامتم سري به تخت جمشيد شيراز زديم. نسبت به بار قبل مقداري نوآوري و تحولات در آن ايجاد كرده بودند. به اينگونه كه به ساختن غرفاتي در حاشيه آن مبادرت ورزيده اند كه گويا پس از اتمام كارها، به مثابه مراكز جهانگردي كشورهاي توريستي عمل خواهد. امكنه اي كه در آن صنايع دستي و ديگر خدمات و همچنين بخشي از فرهنگ ايراني عرضه خواهند شد. مطمئن هستم كه در ابتدا چنگي به دل نخواهد زد ولي جايگاهش را بعنوان يك شروع تازه نميتوان و نبايد كه سهل انگاشت. ميدانم كه عده اي خواهند گفت كه اگر بيست و اند سال پيش كارها دچار وقفه نميگرديد، ما اكنون چه چيزها كه نميداشتيم و چه درجات كه بدست نمي آورديم. پاسخ ايشان شايد اين جمله ساده من باشد كه ما ديگر وقتي براي گريستن براي گذشته و حسرت خوردن براي احتمالاتي كه ميتوانستيم داشته باشيم و نداريم ديگر نداريم، زيرا كه بايد تا مجلس و دولت نيم بند و نسبتاْ ملايمي در داخل راْس كار ميباشد و تضادي در خارج ميان كشورهاي بلعنده وجود دارد، بتازيم و فاصله هايمان را با ديگر كشورها به حداقل برسانيم. بر من روشن است كه در شرايط كشورهاي اروپائي ميتوان از اينگونه موقعيتها بهره اي بس بيشتر برد ولي در اين ميان نيز نبايستي فراموش كنيم كه اين واقعيات نه در اروپا و نه در آمريكا ميباشند و نه اينكه توده عامي در آن مرحله ميباشد كه اين ارزشها را پاس داشته و قدرش را بداند. بالنتيجه مساعدتي نيز نمينمايد. جاي شكرش باقيست كه حداقل جاهلي با كلنگ به جلو نمي افتد تا گوسپند وار در پيش بشتابند و چيزهاي موجوده را تخريب نمايند (خطري كه هنوز كاملاْ منتفي نيست). كارهائي دارد انجام ميگيرد ولي سرعتش بسيار كم ميباشد و كم كاريها سرعتش بسيار زياد. اگر شخصي يا گروهي داراي ايده اي زيبا و جالب ميباشد، بايستي كه ابتدا از سد كارهاي اداري با سرعت لاكپشتي گذر نمايد (كارمندان از توده مردم عادي هستند و از كره مريخ نيامده اند) سپس بارها و بارها شماتت و ريشخند جاهلانه بشنوند و با وجود اين شكيبائي و بردباري را از دست نداده و هدف را فراموش نكنند و اين در كشوري است كه در آن سفارت استراليا رسما‎ْ اعلام ميدارد كه فارغ التحصيلاني كه بيكار هستند و جوياي كار ميباشند ميتوانند به اين سفارت مراجعه نمايند تا بدانها رواديد كاري براي كار در استراليا داده شود. اين ظرفيت بالا و توانائ كاري بازار اشتغال در ايران را بيان ميكند (كنار نفت بزرگترين پشتوانه و ذخيره ايران را همين نيروي كار متخصص تشكيل ميدهد كه متاءسفانه مانند طلاي سياه بخوانيد بلاي سياه ايران به هدر ميرود). استانهاي گلستان و كهكيلويه تغذيه رايگان را در مدارس بصورت روزانه نيم ليتر شير به دانش آموزان دوباره دنبال ميكنند و اين با ارزش ميباشد. در اين برهه زماني مهم اين نيست كه اين مفكوره چه زمان و بوسيله چه كسي نخستين بار به ايران رسيد، مهمتر اينستكه اين عمل دوباره انجام پذيرفته و پيگيري ميگردد و گويا قرار است در سطح كشور گسترش يابد (يهتر است به كودكاني فكر كرد كه فرداي جامعه ايراني را تشكيل ميدهند و امروزه در فقر بي حساب بسر ميبرند و نه اينكه به مشاجرات لفظي و لغوي پرداخت آنهم به بهاي محروميت بيشتر فرزندان اين آب و خاك كه انصافاْ مستحق و لايق هرگونه كمكي ميباشند).
ادامه دارد
خوش نظر

نوشته: در ساعت: 10:59 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on دستاوردهاي تازه از سفر به  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی