05.01.2010

سایت احمدی نژاد فاک شد ببخشید هک شد!

سایت احمدی نژاد:
Dear God, In 2009 you took my favorite singer – Michael Jackson, my favorite actress – Farrah Fawcett, my favorite actor – Patrick Swayze,
my favorite voice – Neda.
Please, please, don’t forget my favorite politician – Ahmadinejad and my favorite dictator – Khamenei
in the year 2010. Thank you.
دم کسی که سایت این الدنگ را هک کرد گرم. آقایان رفتنی هستند چه بخواهند چه نخواهند. برای مشاهده روی تصویر کلیک کنید

ahmadi_nejad_fuck_shod.png

No related posts.

پیام برای این مطلب مسدود شده.

Free Blog Themes and Blog Templates