Mar 07 2003

آیا امیرفرشاد ابراهیمی وبلاگ مینویسد!؟

نوشته:     :::       Comments Off on آیا امیرفرشاد ابراهیمی وبلاگ مینویسد!؟

آیا امیرفرشاد ابراهیمی وبلاگ مینویسد!؟
یکی از دوستان لطف کرده بود در نظرخواهی من آدرس این وبلاگ را داده بود البته من هنوز وقت نکرده‌ام آن را بخوانم و نمی‌دانم که آیا این وبلاگ واقعآ بوسیله‌ی امیرفرشاد ابراهیمی نوشته میشود یا نه، ولی حتمآ در چند روز آینده آن را خواهم خواند. در هر صورت بد نیست دیگر دوستان هم سری به آنجا بزنند البته تا قبل از اینکه پاک شود یا مفقود شود.
دیگه برای امشب نوشتن بسه! نیست!؟، برم دُمی به خم شراب بزنم تا شب به صبح نرسیده!!

نوشته: در ساعت: 9:37 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on آیا امیرفرشاد ابراهیمی وبلاگ مینویسد!؟  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی