Apr 03 2003

یک سوال چه کسی این

نوشته:     :::       Comments Off on یک سوال چه کسی این

یک سوال
چه کسی این سخنان گوهربار را گفته است:
ارزش‌هایی هستند که نمی توان آنها را به مصالحه گذاشت. و اگر این ارزش‌ها برای ملت ما به اندازه کافی پسندیده هستند، پس باید همین ارزش‌ها برای دیگران هم پسندیده باشد نه بصورت اجبار، زیرا اینها خدادادی هستند.
به یکی از پاسخ‌های درست به قید قرعه یک جلد یا چند جلد کتاب به انتخاب برنده اهداء خواهد شد. (قیمت تا 100 دلار)

نوشته: در ساعت: 10:45 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on یک سوال چه کسی این  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی