Apr 10 2003

نقد یک نوشته! هموطنی با

نوشته:     :::       Comments Off on نقد یک نوشته! هموطنی با

نقد یک نوشته!
هموطنی با ارسال یک میل از من خواسته بودند که مطلب مردیها را بخوانم و در ترویج آن بکوشم در پاسخی که در این نوشته به ایشان دادم خواستم مرا از این کار معاف کنند و امروز امید با نوشتن نظری در سیستم نظرخواهی ار من خواسته بود که نوشته نامبرده را به نقد بکشم. گرچه من نه از نقد این یا آن می‌ترسم و نه خود را معاف از به نقد کشیدن دیگران می‌دانم ولی مطالبی را که مردیها در مقاله‌اش نوشته از نظر من توهینی است به من و ملتم و به همین خاطر ترجیح دادم از ترویج آن پیشگیری کنم تا شاید کمتر خوانده شود و خسارت وارده را کم کرده باشیم.
امید جان در مورد مردیها یا شاید بهتر باشد بنویسم نامردی‌ها، این قماش افراد دوست دارند خود را درمرکز توجه دیگران قرار دهند اگر از این راه نشد از یک راه دیگر خواهند کرد و نکته دیگر در مورد نامبرده و چند نفر دیگر که این اواخر آنچنان خایه‌لیس ایالات متحده شده‌اند اینکارشان بدون محاسبه نیست. همیشه در بین همه‌ی ملل انسانهایی!! هستند که از موقعیت اسفاده می‌کنند یا بهتر است بگویم سوء استفاده می‌کنند تا به نان ونوایی برسند. اینها در رژیم‌های توتالیتر/دیکتاتور خایه‌لیسان رژیم‌اند و زمانی که فروریختن این رژیم‌ها نزدیک می‌شود همگی شروع به لیسیدن خایه برنده ماجرا می‌کنند. اینها نان را به نرخ روز می‌خورند. یکی نیست به این آقای مردیها یا همانطور که گفتم آقای نامردیها بگوید خوب حرامزاده به تقصیر، شما این 24 سال توی کدام خراب شده‌ای مخفی شده بودی!؟ توی کدام سوراخ موشی مسکن داشتی!؟ که حالا به خایه‌لیسی آمریکا روی آورده‌ای چرا تا کنون در این 24 سال جرات عرض اندام نکردی و حالا چون آب را گلالود می‌بینی شروع به لیسیدن کرده‌ای، آن هم خایه همان آمریکایی که اگر کودتای 28 مرداد را انجام نداده بود، همان کوتایی که سعی در کوچک جلوه دادن‌اش داری، اگر نگویم به یقین می‌توان گفت شاید امروز وضعمان بهتر از خیلی از کشورهایی بود که در شرق اروپا هستند.
امید جان چگونه به نقد این رجاله ها میتوان نشست!! مگر چیزی در مطالبشان هست که قابل نقد باشد. تنها چیزی که بنظر من می‌رسد استفراغ بر روی نوشته این اشخاص است. و اگر از دل درد دموکراسی فریادم به اسمان رسد! هیچگاه به ترویج استفراغ اینگونه مزدبگیران سیا و استعمار کهنه قلم رنجه نخواهم کرد. نقد این قماش موجودات هیچ کمکی به ترویج دموکراسی که نظر تو و من است نخواهد کرد. مگر نه این است که در دموکرات ترین کشورهای اروپایی اجازه‌ی عرض اندام به گروهای فاشیست و نازیست داده نمی‌شود! زیرا که اینان امتحان خود را پس داده‌اند و همگی می‌دانیم که ارمغان این افراد چه خواهد بود.
ننگ باد بر این وطن فروشان، این تنها نقدی است که می توان بر چنین نوشته‌ای نوشت.

نوشته: در ساعت: 1:40 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on نقد یک نوشته! هموطنی با  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی