Jul 23 2003

شرم باد بر شما آقای

نوشته:     :::       Comments Off on شرم باد بر شما آقای

شرم باد بر شما آقای خاتمی ما از اول هم می‌دانستیم که شما هم از جنس همان ملاهای حرامزاده هستید، مگر می‌شود کسی که چنین لباسی را به تن کرده بویی از انسانیت برده باشد؟
این لباس کثیف را هرکه به تن کرد گویی با اهریمن هم‌پیمان شده است.
شما که تاکنون علاقه‌ای به بخاک سپردن ایرانیان مخالفتان در ایران را نداشتید چگونه است که به یک باره علاقه‌مند به دفن خانم زیبا کاظمی در ایران شده‌اید؟

نوشته: در ساعت: 12:22 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on شرم باد بر شما آقای  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی