Jul 24 2003

من این آقای محمد حسين

نوشته:     :::       Comments Off on من این آقای محمد حسين

من این آقای محمد حسين خوشوقت را با اینکه از اقوام رهبری است خیلی دوست دارم. نپرسید چرا جواب‌اش را می‌توانید اینجا بخوانید.

نوشته: در ساعت: 3:26 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on من این آقای محمد حسين  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی