Sep 16 2003

پس از اینکه بوی گند

نوشته:     :::       Comments Off on پس از اینکه بوی گند

پس از اینکه بوی گند خاندان هاشمی در ایران بلند شد و حتی شامه فاسدترین‌ها را هم در رژیم فساد جمهوری لجن آزرد، آقازاده!!های هاشمی را از پستهای قبلی برداشتند و به مهدی خان پستی دادند با این تیتر “اداره شركت باصرفه سازی انرژی در ايران” چیزی که یادشان رفت به آقازاده دزد گوشزد کنند این بود که این باصرفه سازی مربوط میشود به انرژی نه اینکه باصرف سازی برای جیب آقازاده‌ها!
حالا هم که می‌بینید که آقازاده! بهرمانی چگونه باصرفه ساز شده و مدام از این شرکت و آن شرکت باج می‌گیرد تا بلکه پول نان و بوقلمونی برای خاندان گشنه خود تهیه کند.
خبری را هم در این زمینه گوشزد کنم : چنانچه پیش بینی شده بود و معمولآ در اینگونه اتفاقات در نروژ مسئول این کار را که آقای Olav Fjell باشد بایستی از کار برکنار می‌کردند که متاسفانه چنین نشد و ایشان بنا به تصمیم هیئت مدیره به کار خود در StatOil ادامه خواهند داد. این موضوع را حتمآ هیئت مدیره در نظر گرفته که باوجود خاندان هاشمی بر اریکه قدرت در ایران بجز باج دادن راه دیگری برای آقای فی‌یل باقی نمانده بوده، بهمین خاطر هم ایشان اجازه یافتند در پست خود ادامه خدمت دهند.

نوشته: در ساعت: 11:58 am در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on پس از اینکه بوی گند  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی