Sep 17 2003

چه کسی در موقعیت آچماز قرار خواهد گرفت؟

نوشته:     :::       Comments Off on چه کسی در موقعیت آچماز قرار خواهد گرفت؟

تصميم‌گيري در مورد پيوستن ايران به پروتكل الحاقي پوست خربزه‌ای است که زیرپای یکی خواهد افتاد و آن مفلوکی که بی احتیاط پا روی این پوست خربزه بگذارد گائیداس.
فرض بفرمایید که دولت لایحه‌ای برای این موضوع تقدیم مجلس می‌کند و از مجلس سوال می‌کند که آیا امضاء کنیم یا نه! چون همانطوری که خاتمی را می‌شناسیم بی‌خایه‌تر از آن است که خود اقدامی کند، درهرصورت یک مساله‌ای به این مهمی باید به مجلس ارجاع شود.
لایحه به مجلس می‌رود و مجلس هم به احتمال 80 درصد حکم به امضاء خواهد داد (تعداد کرسی های جبهه مشارکت و رفقا) پس از آن لایحه به مجلس شوربای نگهبان می‌رود، اینجاست که جام‌زهر را یا اقایان باید کوفت کنند یا سوراخ آقایان گائیداس.

نوشته: در ساعت: 4:04 pm در بخش: بدون دسته بندی

Comments Off on چه کسی در موقعیت آچماز قرار خواهد گرفت؟  |           

Comments are closed.

اخبار و مطالب خواندنی