پست های برچسب: آفریقا

11.23.2010

گامبیا با ایران قطع رابطه کرد

بی‌بی‌سی: محمود احمدی نژاد سال گذشته گفته بود هیچ عاملی نمی تواند مانع توسعه روابط ایران وگامبیا شود گامبیا کلیه روابط خود با ایران را قطع کرده و به دیپلمات های جمهوری اسلامی ۴۸ ساعت فرصت داده است که این کشور را ترک کنند. گامبیا، یکی از کوچک ترین کشورهای آفریقا، در غرب این قاره […]

08.6.2010

شیرازی های آفریقا: توهم یا واقعیت؟ 2 : از دارالسلام تا زنگبار

بی‌بی‌سی: فاصله دارالسلام تا زنگبار حدود پنجاه کیلومتراست ولی همین قایق سریع السیرما هم دو ساعت ونیم وقت لازم دارد تا به زنگبار برسد. روی اقیانوس گاهی قایق های کوچک بادبانی دیده می شوند که انگار چند قرنی قدمت دارند. ولی قایق بزرگ و سريع السير ما مدرن است با سالن درجه یک که صندلی […]

Free Blog Themes and Blog Templates