پست های برچسب: اختلال

08.1.2010

The God Gene: Is the Capacity for Spirituality Determined by Brain Chemistry?

Psychoactive Hotlinks: Geneticist’s Book ‘The God Gene’ Is Disputed by Scientists, Embraced by Some Religious Leaders By Bill Broadway Dean H. Hamer has received much criticism for his new book, “The God Gene: How Faith is Hardwired Into Our Genes.” Evangelicals reject the idea that faith might be reduced to chemical reactions in the brain. […]

02.2.2010

اختلال در اینترنت ایران: فنی یا سیاسی

مردمک: روز دوشنبه بار دیگر ارتباط اینترنتی برخی کاربران در ایران مختل شد. سابقه اختلال اینترنتی به پیش از این و به خصوص در ماه های پس از انتخابات ریاست جمهوری خردادماه باز می گردد. بروز اختلال در شبکه اینترنت و قطع و وصل مکرر در دسترسی به اینترنت در شهرهای تهران و مشهد در […]

Free Blog Themes and Blog Templates