پست های برچسب: ازشلاق

11.5.2010

یادداشت های تکان دهنده معاون سابق وزارت خارجه در زندان: زیدآبادی ازشلاق خوردن خود خبر داده بود

ادوارنیوز: محسن امین‌زاده معاون وزارت امور خارجه ایران در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی و همچنین عضو موسس جبهه مشارکت ایران اسلامی است. پیش از این برخی رسانه های مجازی اقدام به انتشار متن خلاصه شده ای از خاطرات این زندانی سیاسی نموده بودند که متن پیش رو کامل ترین نسخه و متن کامل این […]

Free Blog Themes and Blog Templates