پست های برچسب: استقلال

11.22.2010

یك سال كارشناسی برای یك تصمیم: پشت پرده طرح استقلال بانك مركزی

آینده: در حالی كه طرح استقلال بانك مركزی از دولت كه در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه و به پیشنهاد محمدرضا باهنر با تصویب نمایندگان همراه شده، خشم و واكنش شدید دولت و رسانه های دولتی را برانگیخته است، خبرنگار «آینده» به جزئیات جالبی درباره چگونگی تدوین این پیشنهاد دست یافته است. در حالی […]

Free Blog Themes and Blog Templates