پست های برچسب: اصلاح طلبان

12.24.2010

آرامش به سایت بالاترین بازگشته است

خُسن آقا: پیشنهاد می‌کنم بجای مطالعه خود مطلب بروید و پیامهای زیر آنرا بخوانید! بالاترین!؟: کسانی که از چهار سال پیش جزو خوانندگان و کاربران سایت بالاترین بوده اند – با هر عقیده و مرامی که هستند – وقتی که این روزها وارد بالاترین می شوند ناخودآگاه نخستین روزهای فعالیت این سایت را بیاد می […]

07.10.2010

حکومت اسلامی جنایتکارانه تر و منفورتر از آن است که بتوانید بازتولیدش کنید , گیل آوایی

اطلاعات: موسوی، خاتمی، حسن خمینی و همه سینه چاکان اسلام سیاسی چه با لباس روشنفکری دینی و چه در هیبت دهن پرکن اصلاح! طلب، از سروش و کدیور و گنجی و سازگارا بگیر تا آیت الله ها و دهن گنده های منبر و مسجد! همه و همه همان شکری! را می خورند که خمینی جنایتکار […]

06.25.2010

دروغپردازی یا صحنه آرایی؟

آزادی بیان: سیروس ملکوتی: حجت السلام محسن کدیور در پاسخ به مجری صدای امریکا گفت مردم شعار می دادند: «هم غزه هم لبنان، جانم فدای ایران» ، حال آنکه به شهادت دهها ویدئو و صدها هزار نفری که در خیابان های تهران این شعارها را شنیده اند، مردم شعار دیگری می دادند! بی شک آقای […]

Free Blog Themes and Blog Templates