پست های برچسب: امامی کاشانی

02.7.2010

تقاضا می‌کنم آن شعارها را ندهید

رادیوزمانه: آیت‌الله امامی کاشانی، خطیب نماز جمعه این هفته تهران، نسبت به «شعارهای خاص» در روز ۲۲ بهمن امسال ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آقای امامی کاشانی گفت: «ممکن است برخی بتوانند شعارهایی سر دهند اما از شما دختران و پسران تقاضا می‌کنم کسانی که بخواهند خدایی ناکرده در صف شما وارد شده […]

Free Blog Themes and Blog Templates