پست های برچسب: انکار

08.4.2010

میرحسین موسوی در جمع خبرنگاران: مسئله سال ۶۷ را باید در منظر تاریخی خود باید بررسی کرد و بعد هم دید آیا دولت در این زمینه اطلاعی داشته است؟

کلمه: تعدد روزنامه نگاران زندانی، نشانی از حقانیت جنبش سبز کلمه: مهندس میرحسین موسوی در آستانه روز خبرنگار، با جمعی از مدیران مسئول، خبرنگاران و خانواده های روزنامه نگاران دربند، دیدار و گفت و گو کرد. به گزارش خبرنگار کلمه، میر حسن موسوی در ابتدا با اشاره به اهمیت فعالیت های خبرنگاران در آگاه سازی […]

Free Blog Themes and Blog Templates