پست های برچسب: اوين

07.29.2010

«گروهی از زندانيان سياسی زندان اوين دست به اعتصاب غذا زدند »

رادیوفردا: همزمان با انتشار گزارش هايی درباره اعتصاب غذای کيوان صميمی، بهمن احمدی امويی، و عبدالله مومنی، گفته می شود گروهی از زندانيان سياسی زندان اوين در اعتراض به رفتار زندانبانان و ايجاد محدوديت و مانع‌تراشی در ملاقات با خانواده‌هايشان دست به اعتصاب غذا زده‌اند. گزارش ها حاکی از آن است که کيوان صميمی، مدير […]

Free Blog Themes and Blog Templates