پست های برچسب: اکتشاف

01.9.2010

چین برنده مناقصه اکتشافی 2 میدان گازی ایران

الف: یک مقام مسئول در شرکت نفت اعلام کرد: شرکت BGP چین برنده پروژه اکتشافی و لرزه نگاری سه بعدی میادین گازی گلشن و فردوسی در خلیج فارس شده است. به گزارش مهر، محسن سلیمانی فر با اشاره به واگذاری اجرای پروژه لرزه نگاری سه بعدی میادین گازی گلشن و فردوسی به شرکت BGP چین، […]

Free Blog Themes and Blog Templates