پست های برچسب: بان گی مون

11.20.2010

ایران از کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به آن کشور دعوت کرد

رادیوفردا: دفتر دبیر کل سازمان ملل با انتشار بیانیه ای اعلام کرد که درملاقات روز جمعه بان گی مون و نماینده جمهوری اسلامی ، ایران ازکمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل برای سفر به ایران درسال آینده دعوت کرده است. به نوشته این بیانیه، بان گی مون ازاین دعوت استقبال کرده است. روز جمعه دبیر […]

Free Blog Themes and Blog Templates