پست های برچسب: بلاگفا

05.14.2010

اختصاصی تابناک اجتماعی: جزییاتی از علت بازداشت و آزادی مدیر «بلاگفا» + تکمیلی

بازتاب: قاضی پرونده که در دادگستری کرمان است، با رأی عجیب، مدیر بلاگفا را مجرم شناخته و حکم محکومیت برای وی صادر کرده است و گذشته از روند حقوقی پرونده که مستلزم مطالعه کل پرونده و بررسی فنی پرونده و استفاده از نظر کارشناسان مربوطه و متخصصان در این زمینه است، این حکم از لحاظ […]

Free Blog Themes and Blog Templates