پست های برچسب: بهزاد مهاجر

06.22.2010

وکیل بهزاد مهاجر در مصاحبه با روز: خانواده ای که دیه نمی خواهد باید چه کند؟

روز: با گذشت یک سال ازکودتای انتخاباتی و در حالیکه بسیاری از خانواده های کشته شدگان اعتراضات مردمی با طرح شکایت، خواهان معرفی و محاکمه قاتل فرزندان و عزیزان خود شده اند هنوز به هیچ یک از این شکایات رسیدگی نشده و به برخی از خانواده ها گفته اند شکایات آنها مسکوت خواهد ماند. با […]

Free Blog Themes and Blog Templates