پست های برچسب: بین المللی

05.20.2010

اعتراض سندیکاها به اعدام فرزاد کمانگر: ايران: اقدام فورى! فرزاد کمانگر اعدام شد

labourstart:فرزاد کمانگر به همراه چهار زندانی سیاسی دیگر در روز یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۳۸۹ به صورت مخفیانه در زندان اوین تهران اعدام شد. فرزاد کمانگر، معلم ۳۵ ساله و عضو انجمن صنفی معلمان کردستان، متهم به اقدام علیه امنیت ملی و محاربه (جنگ با خدا) بود. وی از سال ۲۰۰۸ و در جریان دادگاه فرمایشی […]

Free Blog Themes and Blog Templates