پست های برچسب: بی کفایت

09.21.2010

باهنر: مجلس می تواند بحث عدم کفایت رئیس جمهور را طرح کند

خُسن آقا: قربون زبونت! ولی فراموش نکن که این شمپانزه رئیس جمهور منتخب سید علی آقا است در نتیجه با بی کفایت تشخیص دادن او به صورت خودکار سید علی هم بی کفایت می شود! عصرایران: هیچ مقامی نمی تواند مجلس شورای اسلامی را منحل یا تعطیل و یا اینکه جایگزینی برای آن تعیین کند […]

Free Blog Themes and Blog Templates