پست های برچسب: ترانه موسوی

06.29.2010

لوکا سريو برتولينی- ترانه موسوی

یوتوب:

04.17.2010

فاش شدن هویت ترانه موسوی با حکم جلب مهدی هاشمی

جهان نیوز: دستگیری مهدی هاشمی می تواند پشت پرده دروغ بزرگی به نام ترانه موسوی را برملا سازد. به گزارش جهان سرنخ افشای هویت ترانه موسوی فرد موهومی که پس از انتخابات به اتهامی علیه جمهوری اسلامی و ترکتازی ضدانقلاب و محافل ضد ایرانی غربی تبدیل شد ،در دست مهدی هاشمی است. ترانه موسوی کسی […]

Free Blog Themes and Blog Templates