پست های برچسب: جنگ دوم

05.9.2010

آلمانی‌هایی که علیه هیتلر دست به سلاح بردند

بی‌بی‌سی: ۶۵ سال از زمانی که هیتلر قبل از خودکشی‌اش وصیت‌نامه‌اش را تنظیم کرد، می‌گذرد.مردانی که این وصیت‌نامه را ترجمه کردند، آلمانی‌های روی‌گردانده از وطنی بودند که به بریتانیا فرار کردند تا علیه کشور خود دست به سلاح ببرند. دو کتابی که به تازگی منتشر شده اند، این افراد کمترشناخته شده را درمرکز توجه قرار […]

Free Blog Themes and Blog Templates