پست های برچسب: حسین نصر

11.23.2010

پیام فضلی نژاد: جاسوس مشترک سیا و پنتاگون در راه همایش فلسفه

صراط نیوز: پس از افشاي پشت پرده پروژه حضور «ريچارد فراي» (جاسوس CIA و از طراحان «مكتب ايراني») در «همايش ايرانيان خارج از كشور» در تهران، اكنون برخي از دولتمردان در تكاپوي بسيار براي بازگرداندن شاگرد ديرين و دستيار ارشد او به ايران هستند. صراط – به نقل از کیهان: پس از افشاي پشت پرده […]

Free Blog Themes and Blog Templates