پست های برچسب: حکومت نظامی

12.17.2010

عاشورای سال 1389، حضور بسیار زیاد نیروهای امنیتی، بسیج و نیروی انتظامی در طول خیابان انقلاب حدفاصل میدان امام حسین تا آزادی

یوتوب:

01.1.2010

فضای امنیتی شدید میدان ولیعصر 10 دی

یوتوب:

Free Blog Themes and Blog Templates