پست های برچسب: خرید

03.15.2010

گزارش موسسه تحقیقات صلح بین المللی سوئد منتشر شد: ایران دومین خریدار سلاح های چینی در جهان است

عصرایران: روسیه نیز به عنوان دومین فروشنده سلاح در جهان (پس از آمریکا) در 5 سال گذشته 82 فروند جنگنده سوخو به هند ، 28 فروند به الجزایر و 18 فروند به مالزی فروخته است . ایران در 5 سال گذشته دومین خریدار سلاح های چینی در جهان است . به گزارش عصر ایران و […]

Free Blog Themes and Blog Templates