پست های برچسب: دانش

05.31.2010

توضیحی علمی برای لحظات قبل مرگ

بازتاب: پزشکان بر این باورند قبل از مرگ انفجاری از فعالیتهای مغزی رخ می دهد و این رویداد می تواند توضیحی علمی برای لحظات روحانی قبل از مرگ در افرادی باشد که تا مرز مرگ رفته و بازگشته اند. محققان به تازگی اعلام کرده اند مرموز بودن لحظات قبل از مرگ می تواند در اثر […]

Free Blog Themes and Blog Templates