پست های برچسب: رایگان

11.15.2010

فروش نفت رایگان ایران به برخی کشورها، «آیا ایران مستعمره چین است»

رادیوکوچه: این خبر در بخش شایعه رادیو کوچه قرار دارد و رادیو کوچه صحت و سقم آن را تایید نمی‌کند. سی‌وشش نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به فروش نفت پنهانی به چین اعتراض کردند. فروش نفت به چین با قیمتی هشتاد در‌صد کم‌تر از بازار جهانی‌ به چین فروخته می‌شود که مجلس از […]

Free Blog Themes and Blog Templates