پست های برچسب: ریاکاری

02.8.2010

رکورد رضازاده را شکستم اما او گفت دروغ است! علی حسینی: پشت ما سنگر گرفتند تا ترفیع پست بگیرند، مگر رضازاده دکتر است که به ما آمپول می زد؟

خبرآنلاین: رفهای بهمن زارع مربی تیم ملی وزنه برداری سبب شد تا سعید علی حسینی ، یکبار دیگر در مقام دفاع از خود برآید و این بار در گفت و گو با خبرآنلاین از اتفاقات تلخ وزنه برداری ایران پرده بر دارد. حقیقت دارد که به دوپینگت اعتراف کرده ای؟ من حرف های بهمن زارع […]

Free Blog Themes and Blog Templates