پست های برچسب: زنگبار

08.6.2010

شیرازی های آفریقا: توهم یا واقعیت؟ 2 : از دارالسلام تا زنگبار

بی‌بی‌سی: فاصله دارالسلام تا زنگبار حدود پنجاه کیلومتراست ولی همین قایق سریع السیرما هم دو ساعت ونیم وقت لازم دارد تا به زنگبار برسد. روی اقیانوس گاهی قایق های کوچک بادبانی دیده می شوند که انگار چند قرنی قدمت دارند. ولی قایق بزرگ و سريع السير ما مدرن است با سالن درجه یک که صندلی […]

Free Blog Themes and Blog Templates