پست های برچسب: سينماگر

05.21.2010

جعفر پناهی سينماگر جسور ايرانی به دو خواسته خود دست يافت، پوياخبر

گویانیوز: خبرنگار پويا خبر از تهران گزارش می دهد که جعفر پناهی سينماگر جسور و نامدار ايرانی صبح امروز در پی پنجمين روز اعتصاب غذای خشک موفق شد در حضورعباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران، فريده غيرت وکيل مدافع خود و نيز خانواده اش را ملاقات نمايد. جعفر پناهی به دادستان تهران اعلام کرد تا […]

Free Blog Themes and Blog Templates