پست های برچسب: شیطان

11.23.2010

احمدی نژاد “شیطان” را متهم به دشمنی با طرح یارانه ها کرد

رادیوفرانسه: “طرح هدفمند کردن یارانه ها برای عدالت است. اما از آنجا که شیطان با عدالت مخالف است، چرا که با اجرای عدالت مهربانی و همدلی می آید، بنابراین شیطان ازقدم برداشتن درمسیرعدالت عصبانی می شود”. با این سخنان صبح امروز رئیس جمهوری اسلامی که در زنجان سخنرانی می کرد، برای اولین بار شیطان را […]

Free Blog Themes and Blog Templates