پست های برچسب: عسگراولادی

08.31.2010

دعوا سر لهاف ملا: آن موقع کجا بودید؟ شریعتمداری و عسگراولادی اصولگرا نیستند

الف: مدتی است برخی از نزدیکان رئیس جمهور تاکید می کنند که اصولگريی باید بازتعریف شود چرا که به زعم ايشان بسیاری از کسانی که در حال حاضر به اصولگرا شهرت دارند، اصولگرای واقعی نیستند. در همین رابطه یک فرد جنجالی در دولت از برخی از کسانی که اصولگرا نیستند و خود را در این […]

Free Blog Themes and Blog Templates