پست های برچسب: عقیدتی

10.28.2010

جامعه جهانی بهائیان خواهان آزادی سه بهایی زندانی در شیراز شد

بی‌بی‌سی: جامعه جهانی بهایی خواهان آزادی سه ایرانی بهایی شده است که از حدود سه سال پیش در یک بازداشتگاه موقت در شیراز زندانی بوده اند. هاله روحی، رها ثابت و ساسان تقوا در ماه نوامبر ۲۰۰۷ به جرم تبلیغ علیه جمهوری اسلامی، به چهار سال زندان محکوم شدند. دیان علایی، نماینده جامعه جهانی بهایی […]

Free Blog Themes and Blog Templates