پست های برچسب: علوم پزشکی

10.31.2010

دلایل انحلال ناگهانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

ویکیو: خبری که تعبیر به زلزله می شود: علوم پزشکی ایران، روز جمعه با اطلاعیه ای که در سایت وزارت بهداشت و درمان منتشر شد، منحل اعلام شد. تصمیمی که گفته می شود به جز عده اندکی از نزدیکان مرضیه وحید دستجردی در وزارت بهداشت و روسای دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی، کسی […]

Free Blog Themes and Blog Templates