پست های برچسب: كانادا

01.13.2010

قائم‌مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر: آمريكا،انگليس و كانادا موادمخدر را بين جوانان ايراني توزيع مي‌كنند

پارسینه: آمريكا، انگليس و كانادا مسئول شيوع مواد مخدر در دنيا هستند. آمريكايي‌ها در هر پايگاه افغانستان حضور دارند. چطور امكان دارد كه آنها نتوانند جلوي ورود پيش‌سازهايي را كه از كشورهاي ديگر به افغانستان ترانزيت مي‌شود بگيرند؟ ايلنا: قائم‌مقام دبيركل ستاد مبارزه با مواد مخدر با بيان اينكه آمريكا، انگليس و كانادا مسئول شيوع […]

Free Blog Themes and Blog Templates